INICIO DE CURSO. DATAS

O día 18 de Setembro ás 11:00 horas presentación das alumnas e alumnos de ESO, saída do centro ás 12:30
Hai transporte escolar.

O día 18 de Setembro ás 11:00 horas presentación dos alumnos e alumnas de ESA. saída ás 12:30 

O día 19 de Setembro ás 11:00 horas presentación dos alumnos e alumnas de Bacharelato, saída do centro ás 12:00.
Hai transporte escolar 

( categories: )

Listas dos libros de texto de ESO e Bacharelato

Preme nos seguintes enlaces para ver en documento pdf as listas de libros de texto para o curso 2008-09 no IES Ponteceso

lista de libros de texto da ESO

lista de libros de texto de Bacharelato (iráse completando durante o mes de Setembro)

( categories: )

Datas de Matricula de ESO e Bacharelato

Dos días 5 de Setembro a 10 de Setembro, ambolos dous inclusive, son as datas de matriculación para o alumnado que vaia cursar a ESO ou o Bacharelato.

O horario de oficina é de 9:00 a 14:00

A documentación esixída é

1º ESO:
Ficha de recollida de datos para matrícula (recoller na secretaría do centro)
5 fotos tamaño carnet (co nome e os dous apelidos por detrás)
Fotopia do DNI do alumno/a (só si xa o ten)
Fotocopia do libro de familia (páxina dos pais e do alumno/a)
Fotocopia da cartilla sanitaria do alumno/a

2º ESO:
Ficha de recollida de datos para matrícula (recoller na secretaría do centro)
3 fotos tamaño carnet (co nome e os dous apelidos por detrás)
Fotopia do DNI do alumno/a (só si xa o ten)
Fotocopia do libro de familia (páxina dos pais e do alumno/a)
Fotocopia da cartilla sanitaria do alumno/a

3º ESO, 4º de ESO, 3º de diversificación e 4º de diversificación:
Ficha de recollida de datos para matrícula (recoller na secretaría do centro)
3 fotos tamaño carnet (co nome e os dous apelidos por detrás)
Fotopia do DNI do alumno/a
Resgardo de ter pagado o seguro escolar (recoller o modelo na conserxería do centro)
Carnet escolar para selar o novo curso.

1º Bacharelato:
Ficha de recollida de datos para matrícula (recoller na secretaría do centro)
5 fotos tamaño carnet (co nome e os dous apelidos por detrás)
Fotopia do DNI do alumno/a
Xustificante de ter pagado o seguro escolar (pódese recoller o modelo na conserxería)
Carnet escolar
Certificado de empadroamento
Certificación académica
Copia do boletín de notas (só para os alumnos que procedan deste centro)

2º Bacharelato:
Ficha de recollida de datos para matrícula (recoller na secretaría do centro)
3 fotos tamaño carnet (co nome e os dous apelidos por detrás)
Fotopia do DNI do alumno/a
Xustificante de ter pagado o seguro escolar (pódese recoller o modelo na conserxería)
Carnet escolar
Copia do boletín de notas

Tamén se pide que se cubra unha ficha para dar o consentemento con firma do pai, nai ou titor legal, para todo o alumnado menor de idade, para poder utilizar a imaxe de menores na páxina web do centro.

( categories: )

Horario das xuntas de avaliación das probas extraordinarias de Setembro

 preme no botón para abrir en documento pdf o horario das xuntas de avaliación
 xuntas avaliacion setembro
( categories: )

Adxudicación de PCPI ao IES de Ponteceso.

Na páxina web de Formación Profesional da Consellería de Educación infórmase da oferta de Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) adxudicados aos diferentes centros educativos de Galicia.
Así no IES de Ponteceso impartiránse os seguintes programas no curso 2008-09:
PCPI de servizos administrativos, Modalidade A: 12 prazas
PCPI de mantemento de vehículos
, Modalidade A: 12 prazas
Calquera programa de cualificación profesional inicial do anexo
, Modalidade C mixta: 12 prazas

No seguinte enlace pódese consultar a oferta formativa dos programas de
cualificación profesional inicial para o curso 2008-2009.
- Oferta PCPI clasificada por provincia e concello
Nestes enlaces pódense consultar os perfís dos Programas de cualificación profesional inicial publicados no Diario Oficial de Galicia (DOG) que foron adxudicados ao noso centro.
- PCPI de mantemento de vehículos
- PCPI de servizos administrativos

( categories: )
Distribuir contido