(A)-2º Bac. - B

FILOSOFÍA: b1a, b1c, b2b, b2d. 3ª AVALIACIÓN: 25/5/20

A data límite para entregar os exercicios  deste documento é o 8 de xuño

ACTIVIDADES
Tedes que consultar no libro de texto o tema de Epistemoloxía  ( páxinas 47,48, 49)   e o tema de Ética ( páxinas 192,193,194,195).

- Inventa un dilema moral no que interveña un médico ou un avogado ou un ecoloxista.
* Redáctao.
* Propón unha solución argumentada ao conflito.

- Realización de tres actividades a partir dun texto de Savater.

Fundamentos del Arte II

 Información  necesaria  para las recuperaciones de Fundamentos del Arte II

Recuperación Historia

Normas para a recuperación da materia de Historia de 2º de Bacharelato.

1. Recuperación da primeira avaliación: entrega de 4 preguntas tema dos bloques 1, 2 e 3: https://grupotraballohistoriaespana.blogspot.com/p/contidos.html

2. Recuperación da segunda avaliación: entrega de 4 composicións de texto do século XIX.

3. As composicións de texto do século XX axudarán a subir a nota media final, que será a media das dúas primeiras avaliacións, ata un máximo dun punto.

Non haberá exame final. Enviaránse antes do 5 de xuño a xaquinpastoriza@gmail.com

TEGP. EXAME FINAL. 2ºBacharelato Artes(Todolos grupos). Profesor:Lois Corvera.

Convócase a todo o alumnado que non superou por curso a materia de TEGP, a un EXAMEN FINAL.

A convocatoria será comunicado ao seu correro electrónico.

 

DEBUXO ARTÍSTICO II. Exame final. Tódolos grupos (A,B,C,D e Adultos).Profesores: Mª Cristina González Treceño e Lois Corvera

Convócase a todo o alumnado que non superou por curso a materia de Debuxo Artístico II, a un EXAMEN FINAL.

A convocatoria será comunicado ao seu correro electrónico.

 

EXAME FINAL de DESEÑO para os grupos (A)2º Bacharelato B e 2º Bacharelato D. (Xavier Mandado)

EXAME FINAL de DESEÑO para os grupos (A)2º Bacharelato B e 2º Bacharelato D. (Xavier Mandado)

RECORDATORIO de entrega das actividades de recuperación para o alumnado de DESEÑO (A)2ºBach. B e 2ºBach.D con Xavier

Ola a todas/os!

Vos lembro que a data de entrega dos exercicios de recuperación da 1ª e 2ª avaliación, na materia de DESEÑO cúmprese o venres 22 ás 14:00 h. Respectade a data e a hora pois non se recollerá ninguha tarefa fóra de prazo.

Un saúdo

Xavier Mandado 

2º BACHILLERATO ADULTOS Y VESPERTINO - REPORTED SPEECH. Plazo de entrega hasta Viernes, 22, a las doce de la noche

 

 
What do you want to do ?

New mail

 

ALUMNOS YA APROBADOS INGLES 1º Y 2º VESPERTINO Y ADULTOS

 

 
What do you want to do ?

New mail

 

Actividades para o alumnado de DESEÑO (A)2ºBach. B e 2ºBach.D con Xavier

Ola a todos/as!

A nova proposta de traballo, de ampliación de materia, consiste na execución dun cartel. Nos vosos correos atoparedes toda a información, en diferentes arquivos, sobre esta tarefa: o exercicio a realizar, as pautas e instrucións, a teoría, exemplos, data de entrega, etc. Lembrade a importacia de respectar a forma, calidade de acabado, e a data de entrega.

Moito ánimo e un saúdo 

PARA 2ºS VESPERTINO Y ADULTOS - CONDICIONAL & PASIVA (Plazo de entrega: lunes, 18, a las doce de la noche)

 

 
What do you want to do ?

New mail

 

Fundamentos del Arte II

 Para alumnos  de FUNDAMENTOS DEL ARTE II nocturno y Vespertino

  Seguimos con nuestro plan, todo igual, pero recuerdo el anterior comunicado

 

DEBUXO ARTÍSTICO II.Profesor Lois Corvera.Últimas entregas

Seguídeme a mandar os dous traballos recopilatorios do curso: "Figurins" e "Confinamento". Ambolos dous traballos sirven para subir nota.

                                                                                        

Si alguén ten algo pendente que recuperar debe entregalo antes do venres 15/05/20.

TEGP. 2ºBacharelato Artes(Todolos grupos). Profesor:Lois Corvera.Últimas entregas.

Recórdovos que tedes que seguirme a enviar (quen non o fixo) os traballos de "Estampaxe"(carímbos, monotipos e reservas), así como os de "Pop Art".

Si alguén ten algo pendente da 2ª Avaliación que mo mande antes do mércores 13/05/20.

PARA 1º Y 2º BAC ADULTOS Y VESPERTINO. - TRANSFORMATIONS

 

 
What do you want to do ?

New mail

 

FILOSOFÍA: b1a, b1c, b2b, b2d 3ª AVALIACIÓN: 7/5/20

Ola, alumn@s, a maioría do alumnado non fixestes aínda a composición escrita sobre tres autores da filosofía antiga. Espero que vos vaia todo ben.
 A data límite para entregar os exercicios  deste documento é o 20 de maio

ACTIVIDADES
Tedes que consultar a seguinte  información do libro de texto. No tema de Epistemoloxía, as páxinas 47 e 54. No tema de Antropoloxía cultural, as páxinas 141, 142, 143 , 144.

Exercicio 4 páx. 56.
   

Exercicio 13 páx. 57.
     

CULT. AUDIOV. II: 2º BAC

TAL Y COMO OS INFORMÉ A TRAVÉS DE CLASSROOM Y CORREO ELECTRÓNICO ENTRE ESTA SEMANA Y LA QUE VIENE SE LLEVARÁN A CABO LOS EXÁMENES DE RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES SUSPENSAS. SEGUIMOS EN CONTACTO.

UN SALUDO Y ESPERO QUE TODO SIGA BIEN

AVISO PARA ALUMNOS DE 2º BAC. CON INGLES DE 1º PENDIENTE

NUEVAS INSTRUCCIONES.

TODO EL MATERIAL DE INGLES PARA LOS DE 2º QUE LO TENGAN PENDIENTE DE 1º SE VA A IR PUBLICANDO ESTOS DÍAS EN EL AULA VIRTUAL. SI QUERÉIS ACCEDER A ÉL, TENÉIS QUE REGISTRAROS EN ELLA Y USAR LA CONTRASEÑA: Pendentes20

Distribuir contido