1º Bac. - E

Recuperación 1ª avaliación matemáticas

Boa tarde,

lembrade que:

O control de recuperación da 1ª Avaliación e o mércores 10 de xuño ás 12:00 h.

A data límite para enviar os exercicios de recuperación de 1ª avaliación é o martes 9 de xuño.

Saúdos,

Aurora

 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

Actividade voluntaria para entregar antes do vindeiro venres, 12 de xuño.

Matemáticas 1º Bacharelato E

Bo día, 

Adxunto  exercicios de repaso da primeira avaliación, debe facelo o alumnado que ten a primeira avaliación suspensa. 

Para calquera dúbida, podedes enviar un e-mail.

A data límite para envialos é o martes 9 de xuño.

Mirade os vídeos de continuación do tema 12. Regras de derivar. 

FILOSOFÍA: BA1D, B1F 3ª AVALIACIÓN: 25/5/20

A data límite para entregar os exercicios  deste documento é o 8 de xuño

ACTIVIDADES
Tedes que consultar no libro de texto o tema de Epistemoloxía  ( páxinas 47,48, 49)   e o tema de Ética ( páxinas 192,193,194,195).

- Inventa un dilema moral no que interveña un médico ou un avogado ou un ecoloxista.
* Redáctao.
* Propón unha solución argumentada ao conflito.

- Realización de tres actividades a partir dun texto de Savater.

CULTURA CIENTÍFICA

Actividade voluntaria para entregar antes do vindeiro 5 de xuño.

C

Matemáticas 1º Bacharelato E e F

Boas tardes, 

Adxunto unha lista de vídeos con explicacións para o tema 12. Derivadas.

Empezade vendo esta semana os 6 primeiros. Nas clases virtuais resolverei as dúbidas.

Saúdos

Aurora

 

Inglés 1 E julia

Boa tarde

A proposta de actividades que fago é a seguinte:

1.-Alumnado coas dúas avaliacións aprobadas

Facer un "pros and cons writing", tomando como modelo o que se fai na parte de writing da unidade 6 do libro de texto, seguindo as pautas que se dan e utilizando os LINKS axeitados. Podedes escoller un destes dous títulos.

a) "Pros and cons of having a humanoid robot at home"

b) The advantages and disadvantages of being famous"

2.-Alumnado con algunha avaliación suspensa: adxunto dous arquivos de repaso da unidade 2

AVISO IMPORTANTE TODO EL ALUMNADO DE 1ºBAC E F LENGUA CASTELLANA. RECUPERACIÓN, REFUERZO, AMPLIACIÓN DE MATERIA.

    Con fecha de hoy se ha propuesto una nueva actividad obligatoria en el Aula Virtual del Centro.

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

Actividade voluntaria de investigación-3ª parte. Data límite de entrega: 28 de maio.

Matemáticas 1º Bacharelato E

Boa tarde, 

Adxunto o outro arquivo que non adxuntei na actividade anterior con exercicios de repaso da segunda avaliación, debe facelo o alumnado que ten a segunda avaliación suspensa. 

Para calquera dúbida, podedes enviar un e-mail.

A data límite para envialos é o martes 26 de maio.

Aurora

 

Matemáticas 1º Bacharelato E

Boas tardes, 

Adxunto  exercicios de repaso da segunda avaliación, debe facelo o alumnado que ten a segunda avaliación suspensa. A próxima semana poñerei actividades da terceira avaliación.

Para calquera dúbida, podedes enviar un e-mail.

A data límite para envialos é o martes 26 de maio.

Aurora

 

CULTURA CIENTÍFICA

Actividade voluntaria para entregar antes do vindeiro venres, 22 de maio, de 2020.

Inglés 1 E julia

Bos días

Adxunto as tarefas de recuperación que son un reading e exercicios de gramática e vocabulario da unit 3, e tamén tarefas de ampliación : unhas transformacións. Teñen as dúas tarefas unha data de entrega: o 20 maio.

Saúdos e ánimo

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

PLAN DE TRABALLO DO DEPARTAMENTEO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA no que atinxe ás actividades a desenvolver dende a declaración do estado de alarma, até que a situación cambie.

Actividade Matemáticas 1º Bacharelato E

Boa tarde, lembrade que o día 13 de maio teredes un control da última parte do tema 8 e o tema 9 ás 9:30h.

Saúdos, Aurora

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA - TRABALLO DE INVESTIGACIÓN 2ª PARTE

Segunda parte do traballo de investigación sobre o COVID-19. É voluntario e serve para subir a nota media daqueles que o entreguen ben e a tempo. A data límite de entrega é o venres, 15 de maio, de 2020.

Inglés 1 E julia

Bos días

Envío dous grupos de actividades

Alumnado coas dúas avaliacións aprobadas: Ler as notas de self-study grammar notes do libro referidas a unidade 6, na que se fala das oracións condicionais e facer os exercicios que adxunto.

Alumnado con unha o as dúas avaliacións suspensas: Facer os exercicios que adxunto de gramática e vocabulario e un reading da unidade 4.

Se tedes dúbidas, mandar un correo e  segue existindo a posibilidade de reunións online, xa tedes o meu número de sala na plataforma webex.

Un saúdo e ánimo

Matemáticas 1º Bacharelato E e F

Boas tardes, continuamos  coas actividades.  

Actividades do tema 11:

Ver os vídeos que aparecen en documento adxunto, os apartados 1, 2 e 3 do libro de texto,  e facer os seguintes exercicios do libro:

Páxina 276. 1; Páxina 278. 1; Páxina 279. Faino ti. 1 e 2.; Páxina 281. Faino ti. 1, 2 e 3.

Páxina 282. 1; Páxina 283. 1; Páxina 284. 4 e 5.; Páxina 285. 1; Páxina 291. Faino ti 2.

Xa sabedes que debedes enviar por e-mail os que fagades e aclararei as dúbidas na videoclase.

A data límite para envialos é o venres 8 de maio. 

Distribuir contido