Club de lectura ATENEA

Visita do alumnado de portugués a Braga

 • Parque Aventura "Picoto Park"
 • Visita guiada ao Museo Arqueolóxico Diego de Sousa

Obrigada

Probas De Acceso Ás Ensinanzas Superiores De Deseño (Esad) 2019/2020.

Inscrición ata o día 7 de xuño, para todas as modalidades de acceso. Pódese facer online.

 • PROBA MADUREZA: 17 de xuño, ás 9.00 horas, no IES As Fontiñas de Santiago de Compostela.
 • PROBA ESPECÍFICA: 3 de xullo na EASD Pablo Picasso (A Coruña)
  • Primeira parte: das 11.00 ás 13.00 horas.
  • Segunda parte: das 16.00 ás 20.00 horas

GUÍA  PROBAS DE ACCESO

Ligazóns: 
http://www.easd.es/gal/secretaria/acceso/acceso-deseno-2019-20
http://www.easd.es/gal/secretaria/acceso/preguntas-frecuentes-deseno

 

 

LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR CURSO 2019/20

Libros de texto 2019/2020

ORDEN DO 3 DE MAIO sobre "Axudas para adquirir libros de texto e material escolar para o curso 2019/20".

Para  ter dereito á axuda, é condición imprescindible devolver os libros de texto recibidos do fondo solidario no curso 2018/19.

 

PRAZOS:

PRESENTACIÓN: DO 21 DE MAIO Ó 21 DE XUÑO(ÁMBOLOS DOUS INCLUISIVE)

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS: 11 DE XULLO

RECLAMACIÓN: 12 e 13 DE XULLO

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS: 13 DE SETEMBRO.

FORMAS DE PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE:

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:


As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude(anexo I) a seguinte documentación:

 1. Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).
 2. Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables. Nos casos en que non teñan libro de familia ou este non reflicte a situación a 31 de decembro de 2017, poderán acreditar o número de membros utilizando, entre outros, algún dos seguintes medios:
  1. Setenza xudicial de separación ou divorcio, de ser o caso, convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/a menor.
  2. Certificado ou volante de convivencia.
  3. Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.

Actividade creativa 2019. Clases sen fume

 

 

CLASES SEN FUME

 

 

 

Slogans Clases Sen Fume do alumnado de 1º curso de ESO

 

     
     

 

Charla Informativa Sobre Acceso Á Universidade. Abau 2019.

 O presidente da CIUGA impartirá unha charla informativa o día  sobre a proba de acceso á Universidade (ABAU) así como o procedemento para solicitar Graos Universitarios.

Data: Marte 21 maio

Hora: 12:30

Lugar: Paraninfo do IES.Politécnico

 

Probas De Acceso Ás Ensinanzas Superiores De Deseño (Esad) 2019/2020.

Aberto Prazo Solicitude Para A Realización Das Probas De Acceso Ás Ensinanzas Superiores De Deseño (Esad) 2019/2020.

 • Solicitudes por vía telemática ou na propia EASD ata o 7 de xuño.
 • Realización da proba sustitutiva de Bacharelato (para quen non estea en posesión do título): 17 de xuño no IES As Fontiñas, de Santiago de Compostela.
 • Realización da proba específica,3 de xullo na EASD Pablo Picasso da Coruña.

Máis información na seguinte ligazón: 

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20190513_acceso_deseno.pdf

Distribuir contido