Probas De Acceso Ás Ensinanzas Superiores De Deseño (Esad) 2019/2020.

Aberto Prazo Solicitude Para A Realización Das Probas De Acceso Ás Ensinanzas Superiores De Deseño (Esad) 2019/2020.

  • Solicitudes por vía telemática ou na propia EASD ata o 7 de xuño.
  • Realización da proba sustitutiva de Bacharelato (para quen non estea en posesión do título): 17 de xuño no IES As Fontiñas, de Santiago de Compostela.
  • Realización da proba específica,3 de xullo na EASD Pablo Picasso da Coruña.

Máis información na seguinte ligazón: 

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20190513_acceso_deseno.pdf