Skip to Content

Última hora: normativa recente de FP e ABAU

Publicada a Resolución do 23 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas excepcionais no desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo e nas ensinanzas de réxime especial. [Anexo I] [Anexo II]

Orde PCM/362/2020, de 22 de abril, pola que se modifica a Orde PCM/139/2020, de 17 de febreiro, pola que se determinan as características, o deseño e o contido da avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade, e as datas máximas de realización e de resolución dos procedemeentos de revisión das cualificacións obtidas no curso 2019-2020 .story | by Dr. Radut