Skip to Content

Admisión a ciclos formativos [2017/18]

No portal educativo de formación profesional da Xunta de Galicia estase a publicar a información relativa ao proceso de admisión aos ciclos formativos para o 2017/18.

O prazo de presentación de solicitudes esténdese do 26 de xuño ao 4 de xullo.

A solicitude deberá realizarse mediante este asistente informático vía web para todos os réximes e graos, agás para o segundo curso do réxime ordinario. Logo de realizada a solicitude web, a aplicación informática xera un impreso con instrucións individualizadas para cada solicitante. O impreso xerado pola aplicación informática indica a documentación que cómpre achegar. Esta documentación cos impresos xerados deberá ser entregada, en prazo, en calquera centro público de Galicia con oferta de ciclos formativos de formación profesional. Este documento será validado polo centro e unha das copias será selada e entregada á persoa solicitante. Sen estes requisitos, a solicitude carece de validez e non será tida en conta no proceso de admisión.

No caso de que o impreso xerado pola aplicación informática indique que se trata dun documento xa validado e que non é necesario entregalo nun centro, non será preciso máis trámite, pero o documento impreso deberase conservar como resgardo da solicitude de admisión.

Estas son as instrucións de admisión e este o calendario de admisión.story | by Dr. Radut