Concreción Curricular 21-22

IES Pino Manso

Concreción curricular do IES Pino Manso segundo o especificado na

Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia:

Distribuir contido