DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA

PROFESORADO

Juan Aguilar Madrazo, Xefe de Departamento

Araceli Andrade Fernández

Raquel Pereira Pereira