O acceso a aula virtual está limitado para o alumnado e o profesorado do IES A Pinguela

Lembra que as indicacións do usuario co que podes acceder, así como a contrasinal, están na guía do alumnado

Ante calqueira problema de acceso, faillo saber ao teu titor/a e tentaremos subsanalo no menor tempo posible