Skip to Content

HORA DE LER

A actividade busca mellorar o comportamento lector respondendo ós intereses de lectura propios dos lectores que debe responder a unha lectura seleccionada por gusto e non por obrigación.

HORA DE LER

HORA DE LER 2017- 2018

Semana

Sesión

Semana

Sesión

Semana

Sesión

16 – 20 outubro

1 ª

08 – 12 xaneiro

03 – 06 abril

23 – 27 outubro

2 ª

15 – 19 xaneiro

6 ª

09 – 13 abril

5 ª

30 – 03 novembro

3 ª

22 – 26 xaneiro

1 ª

16 – 20 abril

6 ª

06 – 10 novembro

4 ª

29 – 02 febreiro

2 ª

23 – 27 abril

1 ª

13 – 17 novembro

5 ª

05 – 09 febreiro

3 ª

02 – 04 maio

2 ª

20 – 24 novembro

15 - 16 febreiro

07 – 11 maio

3 ª

27 – 01 decembro

1 ª

19 - 23 febreiro

5 ª

14 – 18 maio

04 – 05 decembro

2 ª

26 - 02 marzo

6 ª

21 – 25 maio

5 ª

11 – 15 decembro

3 ª

05 – 09 marzo

1 ª

28 – 01 xuño

6 ª

18 – 21 decembro

4 ª

12 – 16 marzo

2 ª

05 – 08 xuño

1 ª

 

 

19 – 23 marzo

3 ª

11 – 15 xuño

2 ª

 

 

 

 

18 – 21 xuño

3 ª

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Calendario 2017-2018                                   Normas Hora de Ler

 

HORA DE LER - PROGRAMA DE LECTURA SILENCIOSA  E SOSTIDA - ESO 

A actividade  busca mellorar o comportamento lector respondendo ós intereses de lectura propios dos lectores que debe responder a unha lectura seleccionada por gusto e non por obrigación. Costa, porque haberá algúns que busquen aproveitar a oportunidade para oporse, na esperanza de quedar libres a esa hora. Pero hai que entusiasmar e afacer.

·         É un programa

Non pode facerse ocasionalmente, senón que debe converterse nun exercicio habitual e permanente. Non hai controis, nin exercicios, nin ningunha avaliación asociada á actividade.

·         Debe ser lectura silenciosa:

Unha lectura colectiva oral non fornece os mesmos efectos. A vantaxe do silencio radica en que mellora o comportamento lector en varias formas:

o        Permite que se lea unha gran variedade de textos, de acordo ós intereses dos lectores.

o        Significa un esforzo menor que permite concentrarse na comprensión.

o     Elimina tensións ó non haber xuízo público das súas habilidades lectoras ou de comprensión (como ocorre na lectura oral pública).

o        Permite que o lector respecte e adecúe a súa lectura ós seus propios ritmos.

o        Afai ó estudante a utilizar a lectura como método de estudo.

o    Elimina mediatizadores externos tales como pronuncia, altura e timbre de voz, preocupación polo auditorio, avaliación do docente, etc.

o        Pon en práctica as técnicas de lectura ensinadas previamente.

o        Mellora a ortografía de palabras usuais ó velas e lelas ben escritas en forma permanente.

·         Deben participar os docentes (ou outros adultos do establecemento) lendo:

Isto baséase en que gran parte das condutas adquírense por imitación de modelos persoais. Un profesor que le algo que lle interesa, cunha boa postura e atención, é un exemplo potentísimo, superior a calquera advertencia ou suxestión. É importante que vexan lendo tamén ó persoal administrativo e directivo.

·         Debe lerse sen interrupcións:

Adquirir unha información superficial a través da lectura, leva pouco tempo; pero asimilar a información e integrala con vivencias persoais require de tempos maiores que non admiten interrupcións.

 ·         As lecturas deben ser autoseleccionadas:

a) Porque o proveito é maior cando responde a intereses persoais.

b) Porque dese modo convértese en algo grato e desexado.

c) Porque posibilita unha mellor adaptación entre texto e lector.

d) Porque se fai realidade o ámbito de liberdade que provoca a lectura.

·         Os materiais deben ser coherentes e completos:

Non serve que o estudante se adique só a mirar diarios e revistas, porque as informacións dilúense ó ser substituídas por outras distintas. Os materiais deben ter información completa e coherente. A comprensión vincúlase a un desenvolvemento interior que esixe achegues significativos, enfocados dende distintos puntos de vista, pero nunca fragmentarios, senón completos.

·     É  un programa complementario e non sustitutivo de outras actividades de  lectura. Deben entenderse como tarefas interdependentes, complementarias e nunca excluíntes entre si.

NORMAS HORA DE LER

1.  A lectura desenvolverase durante os 15 minutos fixados no horario, de forma silenciosa, nun texto elixido libremente polos alumnos/as e profesores/as, sen pedir nada a cambio.

2.   As lecturas serán elixidas libremente polos alumnos e alumnas entre os fondos da biblioteca.

3.   Os libros pediranse en préstamo durante as horas de titoría e nos recreos.

4.  Durante este tempo non se poderán facer deberes nin outra cousa distinta á actividade de lectura libre e silenciosa.

5.    Se por calquera circunstancia fora imposible facer unha sesión do tempo de lectura, deberase cambiar por outro día dentro do horario da mesma área.

6.  O alumnado gardará os libros que pide en préstamo e responsabilizarase deles e sempre terá que ter un dispoñible para o tempo diario de lectura.

7.   Cando a lectura corresponda a unha materia con aula específica, os alumnos terán que encargarse de levar alí o seu libro e volvelo á aula de referencia.

8.   Ó comezo de cada trimestre informarase ó profesorado do horario da Hora de Ler.

9. Esta está suxeita ás normas de disciplina do centro; polo tanto, calquera falta durante o seu desenvolvemento poderá ser sancionada.

Distribuir contido


by Dr. Radut