Skip to Content

Admisión 2019/2020: Listaxes provisionais de alumnado admitido

Alumnado admitido:

Alumnado non admitido:

Todo o alumnado que presentou a súa solicitude dentro do prazo foi admitido.

O alumnado que presentou a súa solicitude de admisión fóra do prazo (máis tarde do 20 de marzo) está pendente da resolución da inspección educativa.

Prazo de reclamacións ante a dirección do centro: ata o día 3 de maio, incluído.

Publicación das listaxe definitivas: unha vez se resolvan as reclamacións e, en todo caso, antes do día 15 de maio.

Normativa reguladora:

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (DOG 15/03/2013)

ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (DOG 01/02/2017)

 page | by Dr. Radut