Prácticas de laboratorio

Medindo a densidade das rochas! 
 

Comezamos o curso e retomamos as prácticas no laboratorio cos alumnos e alumnas de Bioloxía e Xeoloxía de primeiro de bacharelato. O pasado xoves estivemos medindo a densidade das principais rochas da codia, (basaltos granitos e calcarias), e do manto (peridotita e ecloxita). Coa axuda das balanzas electrónicas obtivemos as súas masas e coas pipetas o volume de auga que desaloxan, polo tanto, o seu volume. Grazas a estas medidas calculamos as diferentes densidades das rochas e indirectamente as densidades da codia e do resto das capas da Terra.
 
Ver o albúm de fotos aquí.