Omitir cursos dispoñíbeis

Cursos dispoñíbeis

Materia obrigatoria de 3º da ESO onde estudaremos electricidade, electrónica, TICs, materiais...

Materia optativa de 4º da ESO na que aprenderás as Tecnoloxías da información e da comunicación.

Materia optativa de 1º de BAC na que aprenderás as Tecnoloxías da información e da comunicación.

Materia optativa de 2º de BAC na que aprenderás as Tecnoloxías da información e da comunicación.

Materia obrigatoria da ESO na que adquirirás competencias científicas e coñecerás os alicerces dos cambios químicos e físicos.

Materia optativa da ESO na que afondarás nos coñecementos sobre cambios químicos e físicos.

Materia optativa de primeiro de bacharelato orientada a adquirir coñecementos avanzados sobre cambios físicos e químicos.

Materia optativa de segundo de bacharelato orientada a adquirir coñecementos avanzados sobre as propiedades da materia e da enerxía.

Materia optativa de segundo de bacharelato orientada a adquirir coñecementos avanzados da estrutura da materia e os cambios químicos.


Curso de Moodle para profesores

Materiais para o Proxecto Interdisciplinar de 1ºESO

Materia obrigatoria en 2º BAC

Materia obrigatoria en 4º ESO

Materia obrigatoria en 3º ESO

Materia obrigatoria de 1ºESO

Birguerías das Ciencias.

Materia obrigatoria de 1º ESO 

Materia opcional

Materia opcional

Materia opcional

Materia opcional

Materia opcional

Materia obrigatoria

Materia obrigatoria de 4º de ESO,

Materia obrigatoria do 1º curso da ESO

Curso de Hª da Filosofía distribuído en 7 temas.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Esta materia é obrigatoria na ESO

Materia obrigatoria no Bacharelato de Humanidades

Asignatura obligatoria

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
MATERIA OBRIGATORIA
estas actividades serán levadas a cabo nas sesións de titoria 
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Materia de 2º BAC da modalidade de CC. Sociais

Materia optativa de 3º e 4º ESO

A materia de Economía forma parte do Bacharelato de CC. Sociais

Aquí vos presentamos o Boletín da Biblioteca... Esperamos que vos guste e que vos animedes a participar!!!

actividaes día do libro

Aprender xuntos a manexar a Web 2.0 

Proxecto para a integración das TIC na práctica educativa en Galicia.