Omitir cursos dispoñíbeis

Cursos dispoñíbeis

Curso organizado polo CFR no IES Pedregal de Irimia co fin de que o profesorado actualice as súas ferramentas tecnolóxicas docentes.

Introducción a EDIXGAL

Materia obrigatoria de 3º da ESO onde estudaremos electricidade, electrónica, TICs, materiais...

Materia optativa de 4º da ESO na que aprenderás as Tecnoloxías da información e da comunicación.

Materia optativa de 1º de BAC na que aprenderás as Tecnoloxías da información e da comunicación.

Materia optativa de 2º de BAC na que aprenderás as Tecnoloxías da información e da comunicación.

Materia obrigatoria da ESO na que adquirirás competencias científicas e coñecerás os alicerces dos cambios químicos e físicos.

Materia optativa da ESO na que afondarás nos coñecementos sobre cambios químicos e físicos.

Materia optativa de primeiro de bacharelato orientada a adquirir coñecementos avanzados sobre cambios físicos e químicos.

Materia optativa de segundo de bacharelato orientada a adquirir coñecementos avanzados sobre as propiedades da materia e da enerxía.

Materia optativa de segundo de bacharelato orientada a adquirir coñecementos avanzados da estrutura da materia e os cambios químicos.

Curso para argallar


Curso de Moodle para profesores

Materiais para o Proxecto Interdisciplinar de 1ºESO

Materia obrigatoria en 2º BAC

Esta materia é obrigatoria en 1º BAC

Materia obrigatoria en 4º ESO

Materia obrigatoria en 3º ESO

Materia obrigatoria de 1ºESO

Materia obrigatoria de 1º ESO 

Materia opcional

Materia opcional

Materia opcional

Materia opcional

Materia opcional

Materia obrigatoria de 4º de ESO,

Materia obrigatoria do 1º curso da ESO

Nesta situación de crisis do COVID 19 repasaranse contidos da 2º avaliación mediante actividades e ligazóns a recursos en youtube.

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
MATERIA OBRIGATORIA

Contidos de interese para alumnado e familias de ESO e BAC.

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Materia de 2º BAC da modalidade de CC. Sociais

Materia optativa de 4º ESO

Materia de modalidade do Bacharelato de CC. Sociais

Aquí vos presentamos o Boletín da Biblioteca... Esperamos que vos guste e que vos animedes a participar!!!

actividaes día do libro

Aprender xuntos a manexar a Web 2.0 

Proxecto para a integración das TIC na práctica educativa en Galicia.