ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA