try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
I.E.S. Pedra da Auga
Instituto de educación secundaria

Plan de Continxencia IES Pedra da Auga (actualizado coas novas instrucións da Consellería)