try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
I.E.S. Pedra da Auga
Instituto de educación secundaria

ADAPTACIÓNS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CURSO 2019/2020

ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO. CURSO 2019/2020