try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
I.E.S. Pedra da Auga
Instituto de educación secundaria

Programacións Dpto Administrativo 2019-2020

AdxuntoTamaño
Operacións administrativas da compravenda - 1º GM XEST. ADM..pdf194.28 KB
Operacións auxiliares de xestión de tesouraría - 1º GM XEST. ADM..pdf196.25 KB
Técnica contable - 1º GM XEST. ADM..pdf177.26 KB
Tratamento informático da información - 1º GM XEST. ADM.pdf201.97 KB
Comunicación Empresarial e Atención á Clientela.pdf - 2º GM XEST.ADM196.86 KB
Empresa e Administración.pdf - 2º GM XEST. ADM191.55 KB
Empresa na Aula.pdf - 2º GM XEST.ADM180.78 KB
Operacións Administrativas de Recursos Humanos.pdf - 2º GM XEST.ADM184.9 KB
Tratamento da Documentación Contable.pdf - 2º GM XEST. ADM187.25 KB
Comunicación e atención á clientela - 1º CS.pdf201.4 KB
Ofimática e proceso da información - 1º CS.pdf200.46 KB
Proceso integral da actividade comercial - 1º CS.pdf186.82 KB
Recursos humanos e responsabilidade social corporativa - 1º CS.pdf198.98 KB
Xestión da documentación xurídica e empresarial - 1º CS.pdf184.51 KB
Contabilidade e fiscalidade - 2º CS.pdf221.78 KB
Simulación empresarial - 2º CS.pdf202.2 KB
Xestión de recursos humanos - 2º CS.pdf186.11 KB
Xestión financeira - 2º CS.pdf187.18 KB
Xestión loxística e comercial - 2º CS.pdf181.38 KB
Arquivamento e comunicación - 1º FPB.pdf180.61 KB
Técnicas administrativas básicas - 1º FPB.pdf176.97 KB
Tratamento informático de datos - 1º FPB.pdf176.73 KB
Aplicacións básicas de ofimática - 2º FPB.pdf172.26 KB
Atención á clientela - 2º FPB.pdf183.88 KB
Preparación de pedidos e venda de produtos - 2º FPB.pdf178.94 KB