Xa podes estudiar no noso instituto o CICLO SUPERIOR de DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS WEB

 

Completamos a oferta educativa do noso instituto cun Ciclo Superior da familia de informática e comunicacións, no que te podes matricular para o vindeiro curso 2020/2021, é o Ciclo Superior de "DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS WEB".

 

Curriculo do ciclo

 

Título que se obtén: Técnico Superior en Desenvolvemento de Aplicacións Web.

Saídas profesionáis: Programador web, Programador multimedia, Desenvolvedor de aplicacións en contornos web.

Este ciclo ten unha duración de 2 cursos académicos.

Módulos do primeiro curso:

  • Bases de datos
  • Contornos de desenvolvemento
  • Programación
  • Sistemas informáticos
  • Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información
  • Formación e orientación laboral

¿Cales son os requsitos para acceder a un ciclo de grao superior?: Aquí

 

Moitas grazas a quen contribui a conseguir este ciclo para o noso instituto.