Performance feita no IES para celebrar o Día da Muller Traballadora