Exames da 3ª avaliación

Achéganse as datas de exames das que informaron os diferentes grupos. 

2º BAC

DATAMATERIA
 07/05 Historia de España
 8/05 Filosofía
 9/05 Economía
 10/05 Matemáticas Aplicadas / Latín / Inglés / Bioloxía
 11/05 Recuperación Lingua Galega
 14/05 Recuperación Filosofía
 18/05 Recuperación LG
 21/05 Recuperación Historia

1º SMR

DATAMATERIA
 18/05 OFIMÁTICA
 01/06 FOL
 04/06 REDES
 05/06 SOM
 06/06 MME
 07/07 CCNA1