Exames da 3ª avaliación

Achéganse as datas de exames das que informaron os diferentes grupos. 

2º BAC

DATA MATERIA
 07/05  Historia de España
 8/05  Filosofía
 9/05  Economía
 10/05  Matemáticas Aplicadas / Latín / Inglés / Bioloxía
 11/05  Recuperación Lingua Galega
 14/05  Recuperación Filosofía
 18/05  Recuperación LG
 21/05  Recuperación Historia

1º SMR

DATA MATERIA
 18/05  OFIMÁTICA
 01/06  FOL
 04/06  REDES
 05/06  SOM
 06/06  MME
 07/07  CCNA1