Exames pendentes 3ª avaliación

A continuación podedes comprobar as datas dos exames de pendentes da 3ª avaliación.

Materia Curso Data Detalles
Matemáticas 1º ESO 04 de maio
Matemáticas 2º ESO 03 de maio
Matemáticas 3º ESO 04 de maio
Matemáticas aplicadas 1º BAC 12 de abril
Mat I 1º BAC 10 de abril
Bioloxía e Xeoloxía 1º ESO 08 de maio 3º Avaliación
Bioloxía e Xeoloxía 1º ESO 29 de maio Avaliación final
Bioloxía e Xeoloxía 3º ESO 08 de maio 3º Avaliación
Bioloxía e Xeoloxía 3º ESO 29 de maio Avaliación final
Lingua castelá e literatura Todos os cursos 16 de maio Traballo final 2 de maio
Lingua galega 1º ESO 9 de maio Traballo 4 de maio
Lingua galega 2º ESO 7 de maio Traballo 4 de maio
Lingua galega 3º ESO 9 de maio Traballo 4 de maio