Exames da 2ª avaliación

1º ESO A

DATAMATERIA
27/02Francés
01/03Bioloxía e Xeoloxía
02/03Xeografía e Historia
05/03Lingua Castelá
05/03Lingua Galega
07/03Matemáticas

1º ESO B

DATAMATERIA
01/03Bioloxía e Xeoloxía
05/03Lingua Galega
06/03Xeografía e Historia
07/03Inglés
08/03Matemáticas
09/03Lingua Castelá

2º ESO A

DATAMATERIA
19/02Xeografía e Historia
26/02Tecnoloxía
27/02Física e química
28/02Francés
05/03Xeografía e Historia
06/03Inglés
07/03Lingua e literatura galega
08/03Lingua e literatura castelá
09/03Matemáticas

2º ESO B

DATAMATERIA
27/02Física e Química
28/02Tecnoloxía
27/02Física e química
05/03Xeografía e Historia
06/03Inglés
08/03Matemáticas
09/03Lingua e literatura galega
12/03Lingua e literatura castelá

4º ESO B

DATAMATERIA
02/03Física y Química
05/03Lingua e literatura castelá
07/03Lingua e literatura galega
08/03Inglés
09/03Matemáticas

2º BACHARELATO

DATAMATERIA
15/02Bioloxía e Historia
16/02Inglés
19/02CTMA
20/02Arte e Grego
21/02Latín
22/02Filosofía
28/02Francés
01/03Lingua Castelá
02/03Lingua Galega eCTMA
05/03Física
06/03Latín
07/03Química e Inglés
08/03Bioloxía e Inglés
09/03Inglés