Exames pendentes 2ª avaliación 17/18

As datas das probas de pendentes desta 2ª avaliación son as que se indican:

Materia  Curso  Data Exame  Data Traballo
Bioloxía e Xeoloxía 1º ESO / 3º ESO 16 de febreiro  
Lingua castelá e literatura Todos os niveis 1 marzo 15 febreiro
Lingua galega e literatura 2º ESO 19 de febreiro 16 de febreiro
Lingua galega e literatura 1º ESO / 3º ESO 21 de febreiro 16 de febreiro
Física e Química 3º ESO / 1º BAC 2 de marzo 4ºh Lab.  
Lingua estranxeira: inglés 1º ESO 28 de febreiro  
Lingua estranxeira: inglés 3º ESO A/ 3º PMAR / 4º ESO  A 7 de marzo  
Lingua estranxeira: inglés 4º ESO  B 8 de marzo  
Lingua estranxeira: inglés 1º BAC 5 de marzo  5 de marzo
Segunda lingua: Francés 1º ESO/ 2º ESO / 3º ESO 28 de febreiro