Final de curso

27 de xuño: entrega de notas
27 e 28 de xuño: período de reclamacións
29 de xuño: resolución de reclamacións
do 27 de xuño ó 11 de xullo: matrícula para o curso 2016-17

Resultados curso 2015-16

Porcentaxe de alumnado que superou o curso ou suspendeu ata un máximo de 2 materias.

Excelentes curso 2015-16

Evolución, nos últimos 4 anos, do número de estudantes que superan todas as materias e alcanzan unha media igual ou superior ó 6,5.

Incidencias curso 2015-16

Por terceiro ano consecutivo, reducíronse as incidencias por condutas inadecuadas no noso centro. Parabéns a todas e a todos por mellorarmos o clima de convivencia no noso centro.