FCT no estranxeiro

Esta semana comeza as prácticas en empresas do estranxeiro un alumno do ciclo de formación profesional do noso centro.

Por primeira vez na historia do IES Pazo da Mercé, un alumno vai facer as prácticas en empresas en Praga mediante o programa Erasmus+, onde vai estar tamén desprazado o profesor-titor durante unha semana.