Información COVID-19

                                        
   

 


 

DataAsunto
23/9/2020

Actualización do protocolo de adaptación ao contexto covid 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021. Enlace aquí.

21/9/2020

Publicación do PLAN COVID do IES Pazo da Mercé. Enlace aquí.

17/9/2020

Respostas as preguntas máis frecuentes na reunión de pais e nais do día 15 de setembro de 2020. Enlace aquí.

11/9/2020

NOVO CALENDARIO DE INICIO ESCALONADO. Enlace novas aquí. Consulta datas aquí. Enlace lexislación aquí.

  • MÉRCORES 23: 1º ESO, 2º ESO, 1º BACHARELATO, 1º CM SMR e 1º CS DAW
  • XOVES 24: 3º ESO, 2º BACHARELATO, 2º CM SMR
  • VENRES 25: 4º ESO, 1º FPB, 2º FPB
10/9/20

MENSAXE MEDIANTE ABALAR:

Estimadas familias, tedes información sobre a volta gradual ao curso 20/21 na web do centro: http://www.edu.xunta.gal/centros/iespazomerce/node/914
Así como información relativa á reunión do 15 de setembro: http://www.edu.xunta.gal/centros/iespazomerce/node/912


Un saúdo da dirección do IES Pazo da Mercé

4/9/2020(ANULADO DENDE O 11/9/2020) Incorporación gradual no curso 20/21. Enlace lexislación.  Consulta datas aquí
4/9/2020   Reunión informativa a pais/nais/titores do noso alumnado o martes 15 de setembro. Enlace.
4/9/2020Modelo de declaración responsable das familias. Enlace.
 1/9/2020Inicio dos exames de setembro.
31/8/2020RESUMO das instrucións polas que se incorporan a declaración de actuacións coordinadas en materia de saúde pública aprobadas polo Consejo Interterritorial do Sistema Nacional de Salud Pública (DOG nº174 bis do 28-8-2020) e a actualización das recomendacións sanitarias do Comité Clínico ao protocolo do 22 de xullo de adaptación ao contexto da COVID 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021. Enlace.
31/8/2020Instrucións polas que se incorporan a declaración de actuacións coordinadas en materia de saúde pública aprobadas polo Consejo Interterritorial do Sistema Nacional de Salud Pública (DOG nº174 bis do 28-8-2020) e a actualización das recomendacións sanitarias do Comité Clínico ao protocolo do 22 de xullo de adaptación ao contexto da COVID 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021. Enlace.
22/7/2020A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Xunta de Galicia publica o Protocolo de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de Ensino non Universitario de Galicia para o curso 2020-2021. Enlace.