Fondo solidario de libros e axudas para material escolar 2018/19