2019/2020

 


TELÉFONO DE CONTACTO DO CENTRO 

618 87 65 28


 13/03/2020 

Novas instrucións en relación co COVID-19

 


13/03/2020

Nota informativa do IES O Ribeiro

 

1.- As probas ou exames pendentes do alumnado das diferentes etapas, quedan aprazados ata a o inicio das actividades lectivas. Comunicaremos o alumnado as novas datas con antelación suficiente.

2.- Os docentes usaremos os medios dispoñibles (aula virtual, espazo abalar,  páxina web ou sms) para manter contacto regular co alumnado e coas familias.

3.- Dispoñemos de algúns equipos informáticos  (do anterior programa Abalar) que podemos prestar ao alumnado que o precise. Poden chamar o teléfono 988 78 82 66 ou 618 87 65 28 de 10 a 13 horas , para solicitar un equipo e pedir unha cita.

 

 

 


12/03/2020

 

Medidas a adoptar en todos os centros de ensino en relación coa pandemia covid- 19

para os vindeiros 14 días naturais

contados dende o día 16 de marzo de 2020

 

 


 

27/02/2020

Dende a dirección xeral de saúde publica da Consellería de Sanidade nos fan chegar información relativa ao coronavirus (CORID-19) que resulta de interese para os centros educativos

A continuación transcríbese ainformación enviada por dita dirección xeral:

 

CORONAVIRUS PARA EDUCACIÓN

 

En relación coa epidemia de coronavirus no norte de Italia (neste momento nas rexións do Piamonte, Lombardía, Veneto e Emilia-Romagna) e, despois de ter coñecemento de viaxes do alumnado de determinados colexios e institutos, tanto públicos coma privados; ou de intercambios de alumnado con este país, pregámosche difundas esta información a todos os centros públicos é privados de Galicia, para que lla acheguen ao alumnado e profesorado que participou ou vai participar neste tipo de viaxe ou intercambio.

As viaxes e intercambios coas rexións afectadas deberían evitarse agás que sexa estritamente necesario facelo.

Toda persoa que viaxe a Italia, ou acabe de chegar de alí, deberá seguir as recomendacións que vos xuntamos de Sanidade Exterior e do Centro de Coordinación de alertas e Emerxencias do Ministerio de Sanidade para que difundades tamén, aínda que no momento actual só se refire aos que veñen de China ou viaxan alí, son igualmente válidas para Italia.

Ademais, xuntamos as ligazóns para información sobre o coronavirus, tanto da páxina de Saúde Pública coma do Ministerio de Sanidade

https://www.sergas.gal/Saude-publica/Novo-coronavirus-2019-nCoV

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Recomendaciones_personas_procedentes_China_11.02.2020.pdf

 

En atención ao anterior o ministerio de sanidade recomenda non viaxar a zonas afectadas, que poden variar co transcurso do tempo, polo que convén informarse dos territorios na paxina web do ministerio.

En relación coas persoas, alumnado e profesores que retornen de zonas afectadas, a súa actividade será a normal, pero deben mostrar atención a aparición de calquera sintomatoloxía e nese caso poñerse en contacto co 061 ou co 112.

 


 

 

Video explicativo da proba de avaliación de bacharelato

para o acceso á universidade (ABAU) - 2020

 


 

RESULTADOS ACADÉMICOS. Curso 2019-2020

1ª avaliación

 


Aberta a convocatoria de proxectos ERASMUS para o presente curso académico  para alumnado de ciclos medios e

FPBásica. Para maior información recoméndase consultar os ficheiros adxuntos nos que se indican as distintas

convocatorias. 

Convocatoria 2019 alumnado KA102 ciclos medios y FP básica

O prazo de inscrición finaliza o vindeiro venres 17 de xaneiro ás 13.00 horas, tal e como se especifica na documentación.

Para realizar a solicitude de participación pode  cubrir o seguinte modelo:

Solicitude alumnado

 


 

Proxecto de fomento do uso do galego

DINAMIZACIÓN  LINGÚÍSTICA

BLOG

 


 

 

Programación Xeral Anual 2019/2020

Documento nº 1 - Plan anual

Documento nº 2 - Horario xeral do centro

Documento nº 3 - Organización dos servizos complementarios

Proxecto educativo

Normas de organización e funcionamento

Axenda nais e pais

Documento nº 7 - Programación de actividades extraescolares e complementarias

Documento nº 8 - Plan anual de dinamizacion da lingua galega

Calendario escolar 2019-2020

 


 

CURSO 2019/2020

  HORARIO DE CLASES DESDE O LUNS 30 DE SETEMBRO

GRUPOS DE ESO, BAC E SECUNDARIA DE ADULTOS

GRUPOS DE FPB, CM E CS

 


 

 
 
Reclamacións a listaxe provisional:  10 e 11 de xullo de 2019
 
O alumnado de 1º e 2º ESO forma parte do proxecto EDIXGAL
 

 
 
 
 
  •  Os alumnos de 2º ESO cursarán como materia de libre configuración Introdución á investigación científica.
  •  Os alumnos de 4º ESO e 1º BAC que se matricularon en xuño poden pasar a elixir as materias específicas que estaban pendentes de especificar. Os formularios poden recollerse na secretaría do centro ou descargarse aquí:

Opcións de matrícula de 4º ESO

 
 
      O prazo de entrega destes formularios remata o 5 de setembro. 

LIBROS DE TEXTO 2019/2020

       LIBROS 1º-2º-3º-4º de ESO

              LIBROS de CICLOS FORMATIVOS ELECTROMECÁNICA

              LIBROS  1º - 2º de BACHARELATO

 
 

 
Aplicación   abalarMóbil

A través deste novo servizo os responsables do alumnado van a poder comunicarse co profesorado a través do teléfono móbil dende calquera lugar, de forma cómoda e rápida. Ata agora só se podían consultar as  incidencias ou os avisos enviados por parte do profesorado ou do centro educativo. Con esta funcionalidade, os/as docentes poden habilitar a opción de resposta por parte das familias.

Esta nova sección está dispoñible a partir da versión 1.3.0 da aplicación móbil tanto para dispositivos Android como iOS.

Para calquera dúbida ou aclaración, pode dirixirse á Unidade de Atención a Centros (UAC) ou ao/a asesor/a Abalar da súa zona.

Xerencia de Proxectos de Educación
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)


 

Curso 2019-2020

AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR

PARTICIPACIÓN NO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO

ORDE do 3 de maio de 2019 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2019/20 (DOG do 20 de maio).

BENEFICIARIOS:

-Fondo solidario: Para alumnado de 3º e 4º de ESO (1º e 2º de ESO empregarán a aplicación EDIXGAL)

                 -Axudas para adquirir material escolar: 1º, 2º, 3º e 4º de ESO.

 IMPRESOS DE SOLICITUDE:

Os impresos (ED330B) pódense recoller nas oficinas do instituto ou a través da SEDE ELECTRÓNICA da Xunta de Galicia.

Tamén se poden cubrir a través da aplicación Fondolibros na páxina da Consellería.

Presentarase unha sola solicitude para as dúas prestacións e para tódolos irmáns se están matriculados no mesmo centro.

PRAZOS E LUGAR DE PRESENTACIÓN:

O prazo é ata o 21 de xuño inclusive, no centro onde estea admitido para seguir estudos no curso 2019-2020.

Os que repitan 4º ESO poderán presentar a solicitude no prazo dun mes desde a formalización da matrícula.

Terá que ser presentado polos pais ou titores legais.

INFORMACIÓN:

Oficinas do instituto e páxina web: www.edu.xunta.es

 


                 OFERTA DE PRAZAS VACANTES PARA O CURSO 2020 - 2021

Curso

 Permanencias

  Solicitudes de reserva

Solicitudes de reserva asignadas

Solicitudes de admisión

Oferta de vacantes

1º ESO

90

       

2º ESO

90

       

3º ESO

90

       

4º ESO

90

       

1º Bac.

99

       

2º Bac.

99

       

 

  Presentación de solicitudes do 1 ao 20 de marzo.

 


 

 ERASMUS + 2019-2020

O IES O Ribeiro está a desenvolver en 4º ESO un programa Erasmus+ co centro Coláiste Ghlór na Mara de Balbriggan (Irlanda). Este programa enmárcase na Acción Chave 2 do programa Erasmus + (Cooperación para a innovación e o intercambio de boas prácticas) e leva por título Medieval Villas sustainable development studies and town-twinning in the EU.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

INFORME ANUAL DE CONVIVENCIA. Curso 2018-2019

 


 

RESULTADOS ACADÉMICOS. Curso 2018-2019

 1ª AVALIACIÓN        2ª AVALIACIÓN          3ª AVALIACIÓN

  


  CURSO AFD  2019

 Nombre curso: Operaciones auxiliares de mentenimiento en electromecánica de vehículos.
Número curso: 2018/004039.
Fecha inicio: 18/02/2019.
Fecha finalización: 3/06/2019.
Lugar impartición: IES O Ribeiro. Edificio Abrente.
Número máximo asistentes: 15.
Horario: 16:00 a 21:00.
Horario prácticas: de 10:00 a 14:00 y 16:00 a 21:00.

Modulos a impartir:
MF0620: Mecanizado básico. Duración: 90 horas                            
MF0623: Técnicas básicas de mecánica .Duración: 90 horas
MF0624: Técnicas básicas de electricidade. Duración: 90 horas 
MP0189: Operacións auxiliares de mantemento en electromecánica de vehículos. Duración: 40 horas
FCOXXX24: Formación para a igualdade (8h.) Duración:  8 horas.            
FCOO03: INSERCIÓN LABORAL, SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL E NA IGUALDADE DE XÉNERO. Duración: 10 horas.

 


 

CONCURSO "Atrévete a ter unha idea" - EDUEMPRENDE 2018

Neste concurso, Yu Liu e Xián Antón Lorenzo Rodríguez, resultaron gañadores na provincia de Ourense.

Premio entregado nun acto celebrado no MUPEGA en Santiago de Compostela.

 

 

 


 

PREMIOS COCA-COLA DE RELATO CORTO

    O alumno Xián Antón Lorenzo Rodríguez gañou o 2º premio da provincia de Ourense na 58ª edición dos Premios Coca-Cola de Relato Corto en castelán.

A gala da entrega de premios tivo lugar o venres 25 de maio no Pazo de Fonseca, en Santiago de Compostela.

Foto de grupo dos premiados na gala autonómica.

Xián Antón Lorenzo Rodríguez, alumno do IES O Ribeiro, é o primeiro pola dereita.

 


 

 CORRELINGUA 2018

 

PANCARTA DO IES O RIBEIRO NO CORRELINGUA 2018

Clica para ver o vídeo de Telemiño

 

 


 

55 Feira do Viño. Video TVG.


 

Poda na Ribeira Sacra 2018 - Alumnado FP

 


  DECRETO 60/2017, DE REORGANIZACION DE CENTROS DOCENTES


PREMIO ATRÉVETE  A TER UNHA IDEA 2017

No concurso "Atrévete a ter unha idea" 2016,  organizado pola Consellería de Cultura, Educación e O.U:,

o alumno Markel Galán Candelas de 2º de ESO, recibe un galardón pola idea presentada.

 


 ERASMUS + 2017

Os nosos alumnos Alejandro Viéitez e Ángel Martínez atópanse xa en Volos (Grecia)

realizando a FCT como Técnico de Aceites de Oliva e Viños dentro do programa Erasmus +.

Están a desenvolver as súas prácticas na adega “Demeter” (Η Δήμητρα).

O noso socio de acollida en Grecia, envíanos esta foto.


 

   


 Novo blog da Biblioteca

ONOVOTOBO


 

PREMIO ATRÉVETE  A TER UNHA IDEA 2016

No concurso "Atrévete a ter unha idea" 2016,  organizado pola Consellería de Cultura, Educación e O.U:,

o alumno Cristian Sotelo Iglesias de 2º de ESO, recibe un galardón pola idea presentada.


 

O IES O Ribeiro gaña o Concurso Intercentros de Enxeñaría Forestal

Estudantes de 15 institutos participaron no certame promovido polo centro do campus pontevedrés


A proposta de incorporar unha rampla a un pozo situado no bosque de Ridimoas, no concello ourensán de Beade, a través da que poidan saír deste as píntegas que van depositar nel as súas larvas, evitando así que morran afogadas, valeulle a un grupo de catro alumas do IES O Ribeiro de Ribadavia o primeiro premio no Concurso Intercentros de Enxeñaría Forestal, que este venres celebrou a súa entrega de premios. Un total de 56 estudantes de bacharelato de dez institutos participaron nesta iniciativa promovida pola de EE Forestal, que animaba ao alumnado a desenvolver propostas de recuperación e mellora de espazos da súa contorna.

O IES O Ribeiro de Ribadavia gaña o Concurso Intercentros de Enxeñaría Forestal

Eduardo Muñiz - Pontevedra

 


 

 CLASE MAXISTRAL DE CARLOS NÚÑEZ

Carlos Núñez en el IES de Ribadavia

Carlos Núñez tivo a xentileza de compartir con todos nós unha velada académica inesquecible.

Dificilmente poderemos deslembrar o día 3 de maio do 2012, ademais da estupenda disertación de Carlos, a sección rítmica do instituto tivo

a oportunidade de interpretar uns temas musicais á beira dun xenio musical irrepetible.

Carlos Núñez: "Esta zona genera buenos músicos"

 


 IES O Ribeiro

Novo nome do centro (DOG)

 Xuño de 2011 - Fusión do IES O Ribeiro e do IES Abrente en Ribadavia

Decreto 118/2011, do 16 de xuño,... fusión de centros educativos...

"O Instituto de Educación Secundaria O Ribeiro, de Ribadavia e o Instituto de Educación Secundaria Abrente de Ribadavia, fusiónanse nun único centro coa denominación de Instituto de Educación Secundaria de Ribadavia, co código de centro 32015475."

FSE

AdxuntoTamaño
Erasmus Plus 2014.pdf36.22 KB
Convocatoria Erasmus+. Movilidade 2014-15.pdf76.35 KB
Proxecto lingüístico de centro 2015-2019_1IX15.pdf1.5 MB
01 - Normas de Organización e Funcionamento - Modificadas 13-05-15.pdf667.55 KB
Ganadores premio 2016.jpg35.59 KB
Atrevete 1.jpg21.95 KB
Atrevete 2.jpg27.75 KB
Erasmus + 2016.jpg57.97 KB
1 VITI.pdf44.23 KB
Grecia2_0.jpg98.89 KB
20170704_reorganizacion_centros.pdf459.64 KB
Atrevete 2017 - 1.jpg18.23 KB
Atrevete 2017-2.jpg24.07 KB
INFORME DE CONVIVENCIA_Curso 2017-2018 1º trimestre.pdf964.15 KB
2018 Ppaa.JPG39.41 KB
2018 Ppaa2.JPG47.99 KB
2018 Previsel.JPG61.23 KB
2018 Motos 1.jpg53.43 KB
2018 Motos 2.jpg33.55 KB
2018 Museo M Ferreira.jpg48.63 KB
2018- 55 Feira do viño - Riabadavia (1).jpg24.59 KB
ESTATÍSTICAS 2017_2018 2ª AVALIACIÓN.pdf4.98 MB
INFORME DE CONVIVENCIA_Curso 2017-2018 2º trimestre.pdf963.87 KB
2º BAC REPASO.pdf328.32 KB
Captura de pantalla 2018-05-17 20.52.22.png374.36 KB
Coca-cola imagen de grupo.jpg47.1 KB
Atrévete 2018.jpg29.63 KB
RESULTADOS ESTATÍSTICOS DA AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA.pdf8.01 MB
Documento nº 1 - Obxectivos do plan anual 2018-2019.pdf126.06 KB
Documetos nº 2 - Horario xeral do IES 2018-2019.pdf73.73 KB
Documento nº 3 - Organización dos servicios complemtarios.pdf48.86 KB
PROXECTO EDUCATIVO.pdf490.19 KB
2018_axenda_pais.pdf1.52 MB
Oferta prazas vacantes curso 2019-20.doc143.5 KB
Irlanda-Ribadavia Erasmus 2019.jpeg56.39 KB
Erasmus 2019 - 1.jpg80.78 KB
ESTATÍSTICAS 1ª AVALIACIÓN WEB.pdf4.84 MB
ESTATÍSTICAS 2ª AVALIACIÓN WEB.pdf2.46 MB
59643903_2174720522563663_6642038177324335104_n.jpg63.05 KB
59643903_2174720522563663_6642038177324335104_n.jpg63.05 KB
LIBROS TEXTO ESO 2019-2020.pdf240.04 KB
LIBROS TEXTO BACHARELATO 2019-2020.pdf215.84 KB
TEXTOS DEPARTAMENTO AUTO xuño 2019.pdf197.89 KB
Bacharelato de ARTES IES O Ribeiro.pdf435.82 KB
2019 Publicidade- Oferta educativa 2019-2020 - 3.pdf505.38 KB
LISTAXE PROVISIONAL ADMITIDOS 3º E 4º ESO CURSO 19-20.pdf159.05 KB
MATRÍCULA 4º ESO 2019-2020 V2.pdf727.37 KB
MATRICULA 1º BACHARELATO 2019-2020 V2.pdf687 KB
ESTATÍSTICAS WEB 3ª AVALIACIÓN 2018_2019.pdf2.39 MB
INFORME ANUAL DE CONVIVENCIA_CURSO 2018-2019.pdf1.18 MB
HORARIO GRUPOS. RIBEIRO. CURSO 2019-2020.pdf786.99 KB
HORARIO GRUPOS. ABRENTE. CURSO 2019-2020.pdf572.67 KB
Proxecto DNL 2019-2020.pdf1.54 MB
Documento nº 3 - Organización dos servicios complemtarios.pdf85.82 KB
Documetos nº 2 - Horario xeral do IES 2019-2020.pdf117.51 KB
Documento nº 1 - Obxectivos do plan anual 2019-2020.pdf149.63 KB
2019 Axenda Nais-pais.pdf1.54 MB
Calendario escolar 2019-2020.pdf680.87 KB
Actividades 2019-2020 - 1.pdf513.25 KB
Solicitude Erasmus 2020.pdf366.11 KB
Convocatoria 2019 alumnado KA102 ciclos medios y FP básica pdf.pdf327.47 KB
Estatísticas dos resultados académicos_web.pdf2.29 MB
Recomendaciones_personas_procedentes_China_11.02.2020.pdf282.16 KB