Skip to Content

I Concurso Curtametraxes "Micromachismos"

Con motivo da celebración do día contra a violencia de xénero, dende o IES Nosa Señora dos Ollos Grandes promóvese o I Concurso de Curtos sobre Micromachismos na vida cotiá.

Bases:

1.- Poden participar todos os alumnos do IES Nosa Señora dos Ollos Grandes. 

2.- A data límite para o envío dos cortos é o xoves 23.11.2017, ás 23:55 horas.

3.- Os traballos, que poderán ser de vídeo ou animación, deberán de ter formato dixital cun tamaño non superior 500Mb.

4.- A duración das curtametraxes non deberá superior a 4 minutos, coas cortinillas iniciais e finais incluidas.

5.- A inscripción e o envío de traballo farase a través da aula virtual do centro, na actividade MICROMACHISMOS, co código de matriculación CURTA1718. O acceso á aula virtual pódese atopar na web do centro: www.iesollosgrandes.org

6.- Os arquivos de video subiranse no apartado correspondente a actividade, incluindo nas notas os datos da autora/autor: nome e apelidos.

7.- No caso de que as curtametraxes teñan sonido falado, poderán ser en calqueira lingua. De non ser en galego, deberán incluir subtítulos nesta lingua.

8.- Admitirase un máximo dunha curtametraxe por participante. Os trabaxos deberán ser orixinais e poñer de manifesto un micromachismo habitual na vida cotiá, especialmente entre a xente nova. O concurso resérvase o dereito a non admitir aquelas curtametraxes que non cumplan cos requisitos ou non se axusten aos criterios establecidos.

9.- Enténdese que a persoa que figure na conta de subida do arquivo ou, no seu defecto, a que expresamente se indique na nota de entrega, é propietaria dos dereitos de autor, sendo a beneficiaria do premio que se lle puidera outorgar. A organización non asume ningunha responsabilidade derivada do incumprimento dos dereitos de autor na obra presentada.

10.- Todos os traballos admitidos poderanse visualizar no canal de Youtube creado ao efecto e que se enlazará na web do instituto. Enténdese que as persoas autoras das curtas dan a súa autorización para que sexan exhibidos neste medio e que contan coas autorizacións necesarias.

13.- Un xurado composto por profesores e alumnos elixirá a obra gañadora.

14.- O premio consistirá nunha tablet por valor aproximado de 200 € ou un vale de compra nalgún dos establecementos asociados de material relacionado coa actividade cultural e/ou artística.

Lugo, 17 de outubro de 2017

 

Usando tecnoloxía Drupal, un sistema de xestión de contidos de fontes abertas


page | by Dr. Radut