Introdución, Oferta educativa, Datos xerais

ENTREGA DE NOTAS

Luns entrega de notas 10:00 a 11:00

INICIO DO CURSO - REUNIÓN COAS FAMILIAS

HORARIO DA REUNIÓN INICIAL DO EQUIPO DIRECTIVO, ORIENTACIÓN E TITORES COAS FAMILIAS

 

MARTES , 2 DE OUTUBRO

 

1º ESO: ás 19:00 h.

2º ESO: ás 19:30 h.

3º e 4º ESO: ás 20:00 h.

Atención á Diversidade

 O IES Nº 1 de A Estrada conta co privilexio de ofertar una grande variedade de medidas de atención á diversidade que permiten e favorecen unha aprendizaxe máis individualizada, adecuada ao propio ritmo da alumna ou alumno.

Ademais do reforzo educativo (RE) e as adaptación curriculares (AC), entre as medidas a destacar están as seguintes:

DESDOBRES: Permite dividir o grupo-clase en dous grupos máis pequenos facendo posible unha maior atención persoal ao alumnado. No presente curso ofertarmos esta medida en:

  • 1º ESO: na área de Matemáticas, Lingua Galega
  • 2º ESO: na área de Matemáticas.

 

PROGRAMAS DE REFORZO: Dentro dunha normativa de recente aplicación, estase a posibilitar que o alumnado de 1º e 2º curso da ESO con grande desfase nas áreas instrumentais (Matemáticas e Lingua Galega ou Castelá), poidan quedar exentos de cursar o 2º idioma estranxeiro (francés) e recibir reforzo, nas horas correspondentes, en ditas áreas

 

Datos Xerais

Rúa da Piscina, s/nº

36680 A Estrada

Telf/fax: 886 15 10 31

             886 15 10 38

e-mail: ies.numero1.estrada@edu.xunta.es 

Horario escolar:

De luns a Venres, de 8:45 a 14:30

Martes pola tarde: de 16:30 a 18:10

Distribuir contido