Organigrama

Membros do Consello Escolar - curso 2018/19

Profesores

Mª MÓNICA MATO BUSTELO

MERCEDES MONTES SOMOZA

JOSÉ ANTONIO ORTIGUEIRA BARROS

JOSÉ MANUEL PIÑEIRO LOURIDO

BEATRIZ QUINTELA RÚA

Profesorado por departamentos - curso 2018/19

 

Bioloxía e Xeoloxía  Jorge Agulló García

Educación Física

 

Hortensia Rodríguez Vicente

Javier Sanmartín Enríquez

Educación Plástica  Alejandro Sanmartín Enríquez
Física e Química  Ana María Mesego Pazos
Francés  Mónica Mato Bustelo

Inglés

 

María Dolores Picallo Castro

Equipo directivo

 

Dirección:   José Manuel Piñeiro Lourido
Xefatura de estudos:   María Sánchez Cabanelas
Secretaría:   Isabel Rodríguez Louzao
Distribuir contido