HORARIOS REUNIÓNS DE TITORÍAS - ATENCIÓN ÁS FAMILIAS

Para un maior aproveitamento da REUNIÓN DE TITORÍA é convinte que avisen da súa visita con varios días de antelación, ben por teléfono (886 151 031) ou directamente a través do/a alumno/a, para que se poida recoller información ao respecto.

TODO o profesorado (sexan titores ou non) teñen unha hora de atención ás familias.

Para unha maior coordinación, para falar con algún profesor/a aconsellamos poñerse antes en contacto co/a profesor titor/a.

Este curso continua en funcionamento a aplicación ABALAR MOBIL

 

PROFESOR/A TITOR/A DÍA HORA
AGULLÓ GARCÍA, JORGE 1º A VENRES 11:35 ás 12:25
BLANCO BALUJA, SUSANA MARINA   MÉRCORES 12:45 ás 13:35
CESPÓN MOLEDO ROCÍO   LUNS 11:35 ás 12:25
DORCA LÓPEZ DE ILARRAZA, MARÍA   XOVES 8:45 ás 9:35
FERNÁNDEZ MELLA, ANA MARÍA   MÉRCORES 10:45 ás 11:35
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ JOSÉ LUIS (YOLANDA)   MARTES 10:45 ás 11:35
LAREO SÁNCHEZ, JOSÉ MANUEL   VENRES 11:35 ás 12:25
MATO BUSTELO, MÓNICA 2º C XOVES 13:35 ás 14:25
MESEGO PAZOS, ANA ISABEL   XOVES 8:45 ás 9.35
MONTES SOMOZA, MERCEDES   LUNS 13:35 ás 14:25
ORTIGUEIRA BARROS, JOSÉ ANTONIO 1º B MARTES 11:35 ás 12:25
PAMPÍN OTERO MÓNICA (MARÍA DORCA)   XOVES 8:45 ás 9:35
PENA BLANCO, MARÍA CONSUELO 4º A MARTES 12:45 ás 13:35
PICALLO CASTRO LOLY 2º A XOVES 9:35 ás 10:25
PIÑEIRO LOURIDO, JOSÉ MANUEL   LUNS 11:35 ás 12:25
PUENTE NOVOA ARACELI   XOVES 11:35 ás 12:25
QUINTELA RÚA, BEATRIZ   MÉRCORES 12:45 ás 13:35
RODRÍGUEZ  RODRÍGUEZ, SUSANA 2º B MARTES 13:35 ás 14:25
RODRÍGUEZ LOUZAO, MARÍA ISABEL   LUNS 12:45 ás 13:35
RODRÍGUEZ VICENTE, MARÍA HORTENSIA   VENRES 12:45 ás 13:35
SÁNCHEZ CABANELAS MARÍA   LUNS 11:35 ás 12:25
SANMARTÍN ENRÍQUEZ, ALEJANDRO 3º A MARTES 9:35 ás 10:25
SANMARTÍN ENRIQUEZ, JAVIER   VENRES 11:35 ás 12:25
SCHRECK MATA, MARÍA TERESA 3º B LUNS 12:45 ás 13:35
SOTELO PARDOS, MARINA      
TERRÓN DEL VALLE, MARÍA YOLANDA   MARTES 10:45 ás 11:35