Profesorado por departamentos - curso 2018/19

 

Bioloxía e Xeoloxía  Jorge Agulló García

Educación Física

 

Hortensia Rodríguez Vicente

Javier Sanmartín Enríquez

Educación Plástica  Alejandro Sanmartín Enríquez
Física e Química  Ana María Mesego Pazos
Francés  Mónica Mato Bustelo

Inglés

 

María Dolores Picallo Castro

Yolanda Terrón del Valle

Lingua Castelá

 

María Dorca López de Ilarraza

Ana María Fernández Mella

Lingua Galega

 

 

María Consuelo Pena Blanco

Beatriz Quintela Rúa

Susana Rodríguez Rodríguez

Matemáticas

Rocío Cespón Moledo

MercRoedes Montes Somoza

Isabel Rodríguez Louzao

Música  José Manuel Piñeiro Lourido

 

Orientación

Susana Blanco Baluja

Araceli Puente Pena

Relixión  José Antonio Ortigueira Barros

Tecnoloxía

José Manuel Lareo Sánchez

María Sánchez Cabanelas

Xeografía e Historia 

María Teresa Screcht Mata

Marina Sotelo Pardos