Omitir cursos dispoñíbeis

Cursos dispoñíbeis

MATERIAL DE XENÉTICA DE 4º DA ESO. APUNTES

Apuntamentos de Educación Física para 1º eso

Unidade didáctica de Condición física. Apuntes

Apuntes de Educación Física 2º ESO

Material e recursos para 1º ESO PLÁSTICA

Curso onde atoparedes o material necesario e imprescindible para poder superar a materia de inglés.

Educational materials for 3º ESO students.
Educational materials for 4º ESO students.

- Trabajos mensuales para los alumnos.

- Resumen teórico por tema.

- Simulacros de examen.

Apuntes y ejercicios de la asignatura de Matemáticas en 2º de ESO

Curso para repaso temas 1ª avaliación.

Algúns apuntes e fichas de exercicios do temario de Matemáticas de 1º da ESO

Curso virtual da materia pendente de Música de 3º ESO do IES Nº1

Información para os correspondentes xuvenís

Aula de apoio

Apuntamentos e exercicios para os alumnos con tecnoloxía de 2º ESO pendente.

Propiedades da materia, magnitudes e unidades: secuencias didácticas multimedia. Proxecto presentado por Isabel Blanco Arnejo.Licenza por proxecto 2013
Materiales para la materia de tecnología de 3º de ESO
Materiales para la materia de Tecnología de 4º de ESO
Material do curso de formación en centros