25 DE NOVEMBRO DÍA INTERNACIONAL PARA ELIMINACIÓN DA VIOLENCIA CONTRA AS MULLERES