Skip to Content

blogue deadmin

NOVAS AXUDAS PARA A ADQUSICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR

ORDE do 6 de novembro de 2015 pola que se convocan axudas para a adquisición de material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial en centros sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2015/16.

 

Requisitos:
1. Para ser beneficiario desta axuda é preciso cumprir os seguintes requisitos:
a) Ser pai/nai/titor ou titora legal do alumnado matriculado en educación primaria, edu­cación secundaria obrigatoria ou educación especial nun centro sostido con fondos públi­cos durante o curso escolar 2015/16, cando se atope nos supostos indicados no artigo 1.1 desta orde.
b) Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario, recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
c) Ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 euros.


2. Non poderá solicitar novamente esta axuda o alumnado que se acollese ás axudas para a adquisición de material escolar reguladas pola Orde do 25 de agosto de 2015 e reunise os requisitos establecidos nela, por ser válida a anterior solicitude.

3.  Lugar e prazo de presentación de solicitudes
a. As axudas serán solicitadas polos pais, nais, titores ou representantes legais do alum­nado. Presentarase unha solicitude por cada alumno ou alumna matriculados, de xeito que, se un solicitante ten varios fillos ou fillas matriculados nas ensinanzas obxecto da convocato­ria, xa sexa no mesmo ou en distinto centro, deberá presentar unha solicitude para cada un deles.
b. As solicitudes (anexo I) deberán presentarse en soporte papel, preferentemente no centro en que estea matriculado o alumno ou alumna, ou en calquera dos lugares e rexis­tros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es .
c. O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

 

Pode tamén recibir máis información nas oficinas de Secretaría do Centro.

 

Axudas material escolar ESO

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL

ESCOLAR EN ESO

 

Para máis información prema aquí ou pregunte nas oficinas de Secretaría do Centro.

 

Premios extraordinarios da Universidade de Vigo

Dúas ex-alumnas do IES Nº1 do Carballiño, premios extraordinarios da Universidade de Vigo

 

Lorena Rodríguez López e María Gómez Dominguez, ex-alumnas do IES Nº1 do Carballiño, recibiron o pasado día 29 de xaneiro de 2015 os Premios Extraordinarios de Fin de Carreira e Grao e de Doutoramento concedidos pola Universidade de Vigo.

Lorena Rodríguez López realizou estudos de Química na devandita universidade e realiza na actualidade un Máster; pola súa parte María Gómez Domínguez rematou os seus estudos de Grao en Publicidade e Relacións Públicas e traballa actualmente en Madrid.

 A Acto académico tivo lugar no Salón de Actos da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Vigo, coincidindo coa festividade de San Tomé de Aquino, patrón da Universidade.

Máis fotos do acto

Contratación do servizo de xestión e explotación da cafetería.

CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE XESTIÓN E EXPLOTACIÓN DA CAFETERÍA DO I.E.S. Nº1 DO CARBALLIÑO

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: do 8 ao 24 de xullo.

Para máis información diríxase ás oficinas do Centro.

 

     O DIRECTOR

 

 MANUEL AMIL OTERO

CONCURSO DE BROCHETAS

CONCURSO DE BROCHETAS NO IES Nº1

 Como xa sabedes organizouse o I Concurso de brochetas de froitas e verduras no IES Nº1 do Carballiño e aquí vos traemos as fotos e o resultado do concurso. Temos que recoñecer o estupendo nivel de todas as brochetas presentadas e a dificultade que manifestaron os membros do xurado á hora de tomar decisións.

Aquí as brochetas participantes:


FRANCISCO JOSÉ NOVOA SUÁREZ- 3º ESO A

 

SARA FERNANDEZ GONZÁLEZ- 4º ESO BPAULA ALONSO RODRÍGUEZ- 1º ESO A


PATRICIA PÉREZ GONZÁLEZ- 2º ESO A


 

 

 

 

Mª DE LA O ÁLVAREZ FONTAÍÑAS- 1º ESO  A


 

 

 

 

 
.....E as brochetas gañadoras foron:

 

 
 
1º Premio: Brochetas multicolor 

de Sandra Fumega (2º ESO B) 

 

2º PremioAs tropicais e as galegas, de María Millán 
(2º ESO A)


3º Premio ex aequoFroitas estreladas de Laura Díaz
(3º ESO A) e Tutti frutti de Noelia Lage (2ºBAC A).
  
 MOITAS GRAZAS A TODOS/AS POR PARTICIPAR!!!!!!!
Distribuir contido


by Dr. Radut