Recursos

Dicionarios, tradutores...
Tags:
Busca no dicionario da R.A.E.
Busca o significado das palabras no dicionario da Real Academia Española

Buscar a definición de:

Nota: A busca débese realizar en minúsculas, e colocar o til ás palabras que a leven.


Tags:


Tags:
 Pulsa nas imaxes para acceder
Dicionario de galego
Dicionario pronuncia de galego
Tags:
Web openlibra

O proxecto OpenLibra naceu co obxectivo de recompilar bibliografía de licenza libre nun único portal. Neste momento conta con recursos de temática técnico-informática e científica, pero irase completando con outras materias. Para lograr esa meta, dende a súa páxina web invítase aos usuarios a achegar novos documentos.

 

Tags:
Non empregar acentos


Distribuir contido