Skip to Content

Avaliación final extraordinaria, publicación, entrega de cualificacións e reclamacións de 2º bacharelato e pendentes de 1º. Curso 2022/2023

17/06/2022

AVALIACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA: Xoves, 22 de xuño. 

PUBLICACIÓN E ENTREGA DE CUALIFICACIÓNS: Venres, 23 de xuño ás 10:00 h. por ABALAR e en papel.

RECLAMACIÓNS:

CALENDARIO DO PROCEDEMENTO QUE CÓMPRE SEGUIR NAS RECLAMACIÓNS DAS CUALIFICACIÓNS OUTORGADAS DO SEGUNDO CURSO DO BACHARELATO E/OU PENDENTES DE 1º

Convocatoria extraordinaria

RECLAMACIÓN ANTE O CENTRO
Solicitude por escrito dirixida á Dirección do Centro
Prazo
26 e 27 de xuño de 2023 (ata as 14 horas)
Formulario de reclamación pdf
Comunicación ao alumnado da resolución
Presencialmente en Xefatura de Estudos, 28 de xuño de 2023 ás 12 horas.

 

RECLAMACIÓNS ANTE A XEFATURA TERRITORIAL
(se persiste desacordo)
Solicitude por escrito dirixida á Dirección do Centro
Prazo
29 e 30 de xuño de 2023
Formulario de reclamación pdf

 

Normativa

Instrución 2/2023 da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa pola que se precisan aspectos da Orde do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato, para o curso 2022-2023.

Orde do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda en, Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato.



event | by Dr. Radut