ALUMNADO QUE REALIZARÁ A FCT EN SETEMBRO-DECEMBRO DE 2020

Tags:

ALUMNADO QUE REALIZARÁ A FCT EN SETEMBRO-DECEMBRO DE 2020

Os alumnos e as alumnas que o desexen poden achegar empresa. O titular da empresa que acheguen, non poderá ser familiar do alumno ou da alumna, e o alumno/a non poderá ter un contrato laboral vixente coa empresa no momento de realizar as prácticas. O nome da empresa, un teléfono e unha persoa de contacto será comunicado a Mª Paz Varela Montero a través do correo electrónico:  (fct.muralla.romana@gmail.com) ata o día 25 de agosto.