IES MURALLA ROMANA

 
Teléfonos, Email, Fax, Atención ao público
Teléfonos:982828081
Teléfono secretaría:982828075
Fax:982828084
 Email:ies.muralla.romana@edu.xunta.es
 Enderezo:Rúa Ángelo Colocci s/n 27003. Lugo.
 Código Instituto:27015773
 Horario Att Público:En agosto, de 10:00 a 13:00 h