SEGUIMENTO ACADÉMICO PARA ALUMNADO. DEPTO. EDUCACIÓN FÍSICA

SEGUIMENTO ACADÉMICO PARA ALUMNADO. DEPTO. EDUCACIÓN FÍSICA. 

Este departamento empregará a Aula virtual do centro e o correo electrónico para contactar e achegar material ao alumnado. 

Un saúdo