SEGUIMENTO ACTIVIDADE ACADÉMICA PARA ALUMNADO. DEPTO. BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

INFORMACIÓN SOBRE O SEGUIMENTO ACADÉMICO DO ALUMNADO DURANTE O PERÍODO DE CORENTENA. 

O depto de bioloxía e xeoloxía achega información deste seguimento neste enlace. 

Lémbralle ao alumnado que as canles de contacto serán a través do correo electrónico e da aula virtual.