SEGUIMENTO ACTIVIDADE ACADÉMICA PARA ALUMNADO. DEPTO. RELIXIÓN

SEGUIMENTO DA MATERIA PARA O ALUMNADO: 

O departamento de relixión achega  actividades para os seguintes cursos: 

1ºESO A- B: 

-Ficha de repaso

2ºESO A-B

-Ficha de repaso

 3ºESO A-B

-Ficha de repaso

4ºESO A-B

-Ficha de repaso

1ºBAC 

-Ficha de repaso 

Correo electrónico da docente: silvialosada945@gmail.com