SEGUIMENTO ACTIVIDADE ACADÉMICA PARA ALUMNADO. DEPTO. FOL

SEGUIMENTO ACTIVIDADE ACADÉMICA.

O departamento de Formación e Orientación Laboral (FOL) relacionarase co seu alumnado a través das seguintes canles: 

GRUPOS: 1ºESINBE FOL, 1ºXEAD FOL, 1ºADMFIN(A) FOL, 1ºDAM FOL, DAW ADULTOS EIE, ADSINRE ADULTOS EIE. Alumnado ao que imparte clase Ana Mª Pérez, a través do correo electrónico: apgay@edu.xunta.es

GRUPOS: 1ºADSINRE FOL, ADSINRE ADULTOS FOL, 1ºPECOCA FOL, 1º ESBE FOL, 1º ASIDIR FOL, 1º ADMFIN(B) FOL. Alumnado ao que imparte clase Rocío López, a través da plataforma google classroom e comunicación a través do correo de gmail. 

GRUPOS: 2ºSIMIRE ORDINARIO, 2ºDAM ORDINARIO, 2ºADSINRE ORDINARIO, 2ºPECOCA, 2ºESINBE e 2º ESTEBE. Alumnado ao que imparte clase Silvia Ferrín, a través do seguinte correo electrónico: silvia.edu.fp@gmail.com

GRUPOS: EIE SIMIRE ADULTOS, FOL DAM ADULTOS, FOL 1º SIMIRE ORDINARIO, ADMON ADULTOS PRESENCIAL. Alumnado ao que imparte clase Sandra Vázquez, a través da aula virtual do centro