SEGUIMENTO ACTIVIDADE ACADÉMICA PARA ALUMNADO. DEPTO.LINGUA GALEGA E LITERATURA

SEGUIMENTO PARA ACTIVIDADE ACADÉMICA DO ALUMNADO:

O departamento de galego empregará diferentes canles para comunicarse co alumnado: abalar, aula virtual e correo electrónico.  

Lembramos os enderezos para contactar coas docentes: 

galego.muralla.romana@gmail.com (Mª Xesús -Chus-)

mvsolcor@gmail.com (Vanesa)

durotraballo18@gmail.com (Consuelo -Chelo-)

A través destes medios, o alumnado facilitará os seus correos ás docentes para que estas poidan organizar e facer o seguimento da materia.

 SEGUIMENTO PARA O ALUMNADO 2ºPMAR ÁMBITO LINGÜÍSTICO SOCIAL, impartido pola profesora Marta.  

-2ºPMAR (ÁMBITO LINGÜÍSTICO-SOCIAL)

-Ficha comprensión lectora

-Lingua galega

-Sociais

Para contactar coa docente deste cursos podedes facelo a través do correo: mariamartagarciablanco@edu.xunta.es