SEGUIMENTO ACTIVIDADE ACADÉMICA PARA ALUMNADO: 1ºPEIEST- 1ºINFOFI (SOCIAIS); 3ºESO (CULTURA CLÁSICA) e 2ºPMAR (ÁMBITO LINGÜÍSTICO-SOCIAL)

INFORMACIÓN PARA O SEGUIMENTO ACADÉMICO DO ALUMNADO QUE CURSA AS SEGUINTES MATERIAS: 

-1ºINFOFI e 1ºPEIEST (ÁMBITO SOCIAL)

-Indicacións

-Tarefas sociais

-2ºINFOFI E 2ºPEIEST (ÁMBITO SOCIAL)

-Tarefas

-3ºESO (CULTURA CLÁSICA)

-Exercicios

-2ºPMAR (ÁMBITO LINGÜÍSTICO-SOCIAL)

-Ficha comprensión lectora

-Lingua galega

-Sociais

Para contactar coa docente deste cursos podedes facelo a través do correo: mariamartagarciablanco@edu.xunta.es