SEGUIMENTO ACTIVIDADE ACADÉMICA PARA ALUMNADO. DEPTO. LATÍN E GREGO

SEGUIMENTO ACADÉMICO PARA O ALUMNADO. 

O departamento de latín e grego empregará o correo electrónico, aplicacións do móbil e a aula virtual para manter o contacto co alumnado.