SEGUIMENTO ACTIVIDADE ACADÉMICA DEPTO. MÚSICA e TITORÍA 2ºESOA

Tags:

SEGUIMENTO ACTIVIDADE ACADÉMICA PARA O ALUMNADO. 

O departamento de música fará o seguimento do alumnado a través do correo electrónico: carolinroya@yahoo.es

A este enderezo poden enviar dúbidas, audios, transportes, lecturas de novas partituras ou calquera outra cuestión. 

As cuestións relacionadas coa titoría de 2ºESOA, empregarán a mesma canle para comunicarse. 

IMPORTANTE: 

Na materia de música continuarase traballando o material achegado en clase. Cada alumn@ seguirá poñéndose en contacto coa profesora da materia a través do correo electrónico indicado coas seguintes finalidades: 

1. Enviar as gravacións das partituras que quedaron pendentes en clase. 

2. Petición de material de apoio.

3. Petición de novas partituras

4. Envío de transportes, fichas e exercicios específicos de cada nivel educativo. 

5. Comunicación de calquera dúbida relacionada coa materia. 

A atención a través deste medio é personalizada. Se algún alumn@ ten algunha circustancia especial intentaranse adaptar os contidos ás súas posibilidades. 

Lémbrase que seguirán atendéndose as cuestións relacionadas coa titoría de 2ESOA a través do mesmo correo electrónico. 

Grazas e un saúdo