SEGUIMENTO ACTIVIDADE ACADÉMICA. DEPTO. EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL

SEGUIMENTO DA ACTIVIDADE ACADÉMICA. 

A profesora Sonia González Varela, que imparte as materias do departamento de Artes Plásticas: DTII, TEGP, DTI, EPVA4º, EPVA 3ºA, EPVA 3ºB e EPVA1ºB; utilizará a aula virtual do centro como medio preferente para, na medida do posible, continuar a programación. 

Empregará os seguintes recursos en liña: 

- Aula virtual Moodle

- Skype